برای دانلود رایگان دفترچه سوالات مهندسی نفت کنکور دکتری سراسری و آزاد 99 شامل گرایش های زیر:

– مهندسی نفت (بدون گرایش)

1) مخازن

2) بهره برداری

3) حفاری

سرفصل دروس امتحانی آزمون دکتری مهندسی نفت:

۱- دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مهندسی مخازن (۱و ۲) – خواص سنگ و سیال – مهندسی حفاری (۱و ۲) – مهندسی بهره‌برداری (۱و ۲) – چاه‌آزمایی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی