زمانی که شما تعداد کاربران بالایی در سایت خود داشته باشید می‌توانید این تعداد را به کاربران مهمان نیز نشان دهید؛ تا آن‌ها را نیز تشویق کنید که در سایت شما عضو شوند. به‌این‌ترتیب می‌توانید با یک روش آسان بازدید سایت خود را افزایش دهید. انجام دادن این کار بسیار راحت است.

برای نمایش تعداد کل کاربران ثبت‌نام‌شده در وردپرس کد زیر را به فایل تابع اضافه کنید:

// Function to return user count
function wpb_user_count() { 
$usercount = count_users();
$result = $usercount['total_users']; 
return $result; 
} 
// Creating a shortcode to display user count
add_shortcode('user_count', 'wpb_user_count');

با افزودن این کد یک کد کوتاه ایجاد می‌شود که به شما اجازه نمایش دادن تعداد کل کاربران ثبت‌نام‌شده را می‌دهد. اکنون باید این کد را به [user_count] هرکجای قالب سایت خود که می‌خواهید تعداد کاربران را در آنجا نمایش دهید اضافه کنید.

<?php echo do_shortcode("[user_count]"); ?>