جهت اطلاع از تاریخ ثبت نام آزمون EPT و شرایط آزمون EPT و منابع آزمون EPT به لینک زیر مراجعه نمائید.

english.iau.ac.ir/ept/index.php