اغلب ما هنگامی که با دیگران صحبت می کنیم، توجهی به کلماتی که استفاده می کنیم نداریم . ممکن است من از شما در خواستی داشته باشم، به چند لحن می توانم درخواستم را بیان کنم؟ و حتما می دانید که لحن های مختلف باعث بروز عکس العمل های مختلف از طرف مقابل خواهند شد.

یکی از مهارت هایی که به شدت در موفقیت ما موثر است، مهارت ارتباط موثر با دیگران است. به یاد داشته باشید هرچیزی که بخواهید در این دنیا به دست آورید، یک نفر همین الان آن را دارد و یا می تواند راه شما را برای رسیدن به آن آسان تر کند پس کار عاقلانه به جای اختراع کردن چرخ از اول و اینکه بخواهیم تمام کارها را خودمان به تنهایی انجام دهیم این است که از دیگران کمک بگیریم.

کم خرج ترین و بهترین راه ایجاد ارتباط موثر، حسن تفاهم و اعتماد با دیگران استفاده از بیان است و عنصری که بیشترین نقش را در بیان ما دارد زبان بدن، لحن و نوع کلماتی است که به کار می بریم.

 

2 کلمه جادویی و ضروری برای موفقیت

کلمات جادویی کلماتی هستند که با گفتن آن ها چیزی شبیه به جادو در ارتباط اتفاق می افتد، حتی می توانند بحث های منفی را مثبت کرده و ورق را برگردانند. استفاده از این کلمات می تواند ما را به شدت در رسیدن به موفقیت کمک کنند.

خواهش کردن

هنگامی که درخواستی از طرف مقابل دارید حتما از او خواهش کنید، از این عبارت ها می توانید الگو برداری کنید:

  • ممکن است خواهش کنم که…
  • ممکن است کمک کنید تا…
  • ممکن است لطف کنید و…

تشکر کردن

هرچه می توانید تشکر کنید، وقتی به خواسته خود رسیدید، حتما از عباراتی مشابه عبارت های پایین استفاده کنید:

  • متشکرم
  • خیلی ممنونم
  • مرسی

برای موفقیت همیشه به دنبال راه های پیچیده هستیم، اما باور کنید دوستان، همین تفاوت های کوچک نتایج بسیار بزرگی به بار خواهند آورد.

عادت کنیم از این کلمات در مکالمات خود استفاده کنیم، عادت کنیم به مودب بودن و احترام گذاشتن، مخصوصا به نزدیکانمان، پدر، مادر، همسر و فرزندانمان باید بیش از هر کس دیگری احترام بگذاریم.

ادب و احترام خرجی ندارد اما همه چیز را می خرد.