همانند تغییر رنگ پس‌زمینه‌ی متن، رنگ خود متن را نیز می توان تغییر داد و یا یک تصویر پس‌زمینه به آن اضافه کرد. این کار هنگامی که متن شما اندازه‌ی بزرگی داشته باشد جذاب به نظر می رسد.

می توانید از کد HTML زیر در پروژه های خود استفاده کنید:

<span style=”background-image:url(.../Background-Image.jpg); font-size:20pt”>MakeUseOf presents…</span>

نکته:

حتما نباید از تگ «<Span>» استفاده کرد، مثلا می‌توانید از تگ «<Strong>» نیز  استفاده نمایید تا علاوه بر افکت‌های تعریف شده، متن مورد نظر نیز به صورت Bold باشد.