(جی کوئری) کتابخانه ای از جنس جاوا اسکریپت است و در واقع یک فایل با پسوند js. است که باید برای استفاده، به صفحه وب سایت افزوده شود. این کار را می توان به دو طریق انجام داد. در این مقاله از digital98.ir به آموزش این دو روش خواهیم پرداخت.

اضافه کردن JQuery به صفحات وب

چندین راه برای شروع استفاده از JQuery (جی کوئری) در وب سایت شما وجود دارد. شما می توانید :

1- برای دانلود یا مشاهده تمامی نسخه های کتابخانه جی کوئری به آدرس https://code.jquery.com/jquery/ مراجعه کنید.

2- از روش CDN برای افزودن JQuery (جی کوئری) به وب سایت خود استفاده کنید مانند گوگل.

1- دانلود کردن کتابخانه ی jQuery

دو نسخه از کتابخانه ی JQuery (جی کوئری) برای دانلود موجود است :

– نسخه Production – این نسخه برای وب سایت هایی است که روی اینترنت قرار دارند. این نسخه از کتاب خانه ی JQuery (جی کوئری)، فشرده سازی و کوچک شده است.

– نسخه Development – از این نسخه برای اهداف تستینگ و توسعه در زمان کد نویسی وب سایت استفاده میشود. این نسخه فشرده سازی و کوچک نشده است و قابل خواندن است.

هر دو نسخه را می توانید از وب سایت jQuery.com دانلود کنید.

کتابخانه ی JQuery (جی کوئری) یک تک فایل جاوا اسکریپت است و شما با استفاده از تگ <script> ارجاعی از این فایل را در صفحات HTML خود قرار می دهید (دقت داشته باشید که تگ <script> باید در داخل قسمت <head> قرار گیرد) :

<head>
<script src="jquery-3.2.1.min.js"></script>
</head>

یک نمونه مثال کامل تر که از کتابخانه ی JQuery استفاده هم شده است :

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="jquery-3.2.1.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
$("button").click(function(){
$("p").hide();
});
});
</script>
</head>
<body>
<h2>This is a heading</h2>
<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is another paragraph.</p>

<button>Click me</button>
</body>
</html>

2- استفاده از CDN برای JQuery

اگر شما نمیخواهید کتابخانه ی JQuery (جی کوئری) را دانلود کرده و آن را در سایت خود نگهداری کنید میتوان آن را از طریق یک Content Delivery Network) CDN) به صفحه ی خود اضافه کنید. هر دو وب سایت گوگل و مایکروسافت کتابخانه ی JQuery (جی کوئری) را بر روی هاست خود دارند. برای استفاده از کتابخانه ی JQuery (جی کوئری) موجود در این وب سایت ها از یکی از کد های زیر استفاده کنید :

Google CDN :

<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
</head>

Microsoft CDN :

<head>
<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-3.2.1.min.js"></script>
</head>

یک مزیت بزرگ برای وقتی که از کتابخانه JQuery(جی کوئری) قرار گرفته بر روی وب سایت های گوگل و مایکروسافت استفاده می کنید این است که : تعدادی از کاربران در هنگام ملاقات وب سایت های مختلف، کتابخانه ی JQuery (جی کوئری) را از گوگل و مایکروسافت دانلود کرده اند. در نتیجه در هنگام مشاهده ی وب سایت شما از کش مرورگر خود برای استفاده از کتاب خانه ی JQuery استفاده می کنند که این باعث خواهد شد زمان بارگذاری وب سایت شما در مرورگر آنها کاهش یابد.