سلام. گاهی پیش می آید که بخواهید به نوار مدیریت وردپرس گزینه ای را اضافه نمایید. این کار میتواند جهت سهولت رسیدن به یک صفحه و یا برای طراحان قاب و افزونه ها کاربردی باشد.
برای این کار باید از کد زیر استفاده نمایید و طبق معمول باید این کد را به فایل functions.php خود اضافه کنید:

function md_admin_toolbar() {
global $wp_admin_bar;
$args = array(
'id'     => '1',
'title'  => __( 'digital98', 'digital98' ),
'href'   => 'https://digital98.ir',
'group'  => false,
);
$wp_admin_bar->add_menu( $args );
}
add_action( 'wp_before_admin_bar_render', 'md_admin_toolbar', 999 );

به عنوان مقدار نمایش داده شده باید مقدار های digital98 را در خط ۵ تغییر دهید و به عنوان آدرس صفحه ای که قرار است بعد از کلیک به آن منتقل شوید باید از مقدار https://digital98.ir را در خط ۶ام تغییر دهید.