با استفاده از کد زیر در داخل حلقه نوشته های وردپرس، می توانید لینک ویرایش نوشته را جهت رفاه حال نویسنده نمایش دهید.

<?php
edit_post_link('edit', '<p>', '</p>');
?>