برخی قالب ها دارای ناحیه ابزارک نمیباشند،
ممکن است بخواهید برای برای قالبی که دارای ناحیه ابزارک نیست یک ناحیه جدید ایجاد کنید یا بعضی اوقات هم محل دیگری را برای استفاده از ابزارک ها میخواهید داشته باشید، برای اینکار ابتدا کد زیر را به functions اضافه کنید:

if (function_exists('register_sidebar')) {
register_sidebar(array(
'name' => 'digital98',
'id'   => 'sidebar-widgets',
'description'   => 'ابزارک مورد نظر را در این قسمت بکشید’,
‘before_widget’ => ‘<div id=”one” class=”two”>’,
‘after_widget’  => ‘</div>’,
‘before_title’  => ‘<h2>’,
‘after_title’   => ‘</h2>’
));
}

با این کار در منوی نمایش یک زیر منو با نام ابزارک ایجاد میشود و شما میتوانید از این قسمت ابزارک های خود را به ناحیه ی جدید که با نام “محل ابزارک مای دیزاین” ساختید اضافه کنید.
در مرحله بعد باید مکانی را برای این ابزارک ها در قالب معرفی کنیم. محلی که ابزارک ها در آن نمایش داده شود که میتواند هدر، فوتر و یا هر قسمت دیگر قالب باشد. فقط کافیست کد ریز را در محل مورد نظر کپی کنید:

<?php if ( !function_exists('dynamic_sidebar') || !dynamic_sidebar('digital98') ) : ?><?php endif; ?>

بعد از این کار دیگر میتوانید ابزارک های خود را در قالب سایتتان نمایش دهید.