ممکن است بخواهیم زمینه های دلخواه را به محصولات افزونه EDD اضافه کنیم. زمینه های دلخواه در داخل قالب تعریف شده ولی مشکلی این که در بخش ثبت دانلود مثل ثبت نوشته گزینه زمینه های دلخواه وجود ندارد.

برای این کار کد زیر را به functions قالب خود اضافه کنید تا زمینه دلخواه در پست تایپ افزودنه edd فعال شود.

function wpm_edd_cf() {
add_post_type_support( 'download', 'custom-fields' );
}
add_action( 'init', 'wpm_edd_cf' );

در صورتی که شما می خواهید زمینه های دلخواه در وردپرس در مطالب وبلاگتان نمایش داده نشود می توانید با اضافه کردن این کد در فایل function.php این گزینه در وردپرس را غیر فعال کنید .

function remove_default_page_screen_metaboxes() {
remove_meta_box( 'postcustom','post','normal' );
}
add_action('admin_menu','remove_default_page_screen_metaboxes');