عنوان: جزوه ریاضیات مهندسی پیشرفته (advanced-engineering mathematics)
استاد: دکتر امام زاده
زبان: فارسی
تعداد صفحه: 50 صفحه
نوشتار: (دستنویس) PDF
سال: 1397
دانشگاه: علوم و تحقیقات تهران
کیفیت: عالی
توضیحات: در این پست شاهد یکی از اصلی ترین جزوات ریاضیات کارشناسی ارشد هستید. این جزوه در دانشگاه  علوم و تحقیقات تهران تدریس می شود و شامل مباحث جامع ریاضیات مهندسی پیشرفته می باشد. در واقع بجای کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته می توانید از این جزوه استفاده کنید.

[payirpaiddownloads id=”22″]