آلودگی هوا حدودا سالیانه هفت میلیون نفر را در سراسر جهان به کام مرگ می کشاند. تحقیقات نشان می دهد افرادی که در شهرهای درگیر با بهبود کیفیت هوای آلوده زندگی می کنند، به تعداد 9 تا از 10 تنفس آنها حاوی سطوح بالایی از آلاینده هاست.

آلودگی هوا یک تهدید بزرگی برای سلامتی موجودات و آب و هواست. مرگهای زودرس ناشی از آلودگی شامل سکته مغزی، بیماری قلبی، بیماری انسدادی مزمن ریوی، سرطان ریه و عفونت های حاد تنفسی است.

بیش از 80 درصد از مردم ساکن در مناطق شهری با آلودگی هوا بیشتر در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط زندگی می کنند. این آلودگی ها ترکیبی از آلودگی داخل و خارج از منزل برآورد شده چراکه هوای آلوده مه مانند به راحتی در فضای خانه های شهری رسوخ می کند.

منبع : who