فایل دعای عرفه به زبان عربی به همراه ترجمه فارسی به صورت PDF آماده دانلود می باشد.

از جعبه دانلود دریافت کنید.