با استفاده از کد زیر می توانید هنگام استفاده از آی فریم و نمایش اخطار که سایت را در آی فریم باز نکنید، کاربر را به سایتتان  هدایت کنید. با استفاده از این کد، آی فریم بسته نمی شود و کاربر مستقیما به سایت شما می‌آید. این روش راه حل خوبی برای خلاص شدن از ربات های اینترنتی است! می توانید برای این کار از قطعه کد زیر استفاده کنید:

if(top.location.href !== self.location.href){
top.location.href = self.location.href;
}

کافیس کد جاوا اسکریپت فوق را در ابتدای سایتتان قرار دهید.