کد مدیریت تصاویر شکسته وبسایت (تصاویر حذف شده سایت، تصاویر شکسته سایت)

منظور از عکس شکسته عکسی است که لود نشده است (احتمالا یافت نشده است). در این آموزش از digital98.ir تصمیمی داریم کدهای تصاویر شکسته را به شما معرفی کنیم تا در مواقعی که عکس شکسته بود، آن را مخفی کند یا بجای آن یک تصویر پیش فرض نمایش دهد.

– کد مخفی کردن تصاویر شکسته:

$("img").error(function(){
$(this).hide();
});

کد بالا هنگام لود صفحه تصاویر شکسته را پیدا و آن ها را از دید کاربران مخفی می‌نماید.

– کد جایگزینی تصویر:

جهت جایگزین کردن تصویری از پیش تعیین شده در هنگام شکستن تصاویر از کد زیر استفاده نمائید.

$('img').error(function(){
$(this).attr('src', 'error.jpg');
});

کد بالا هم تصاویر شکسته را پیدا می کند و در عوض تصویر error.jpg را بجای آن قرار می‌دهد. پیشنهاد می‌کنیم که آدرس عکس در قطعه کد فوق را بصورت مستقیم وارد کنید نه آدرس نسبی.

– کد یافتن تصاویر شکسته:

$('img').error(function(){
alert("image not Found :\nurl : "+$(this).attr("src")+"\nclass : "+$(this).attr("class")+"\nid: "+$(this).attr("id"));
});

کد بالا اطلاعات تصاویر ناقص را alert می کند و شما براحتی می توانید عکس شکسته را پیدا کنید و بدین ترتیب مشکلات آن را رفع نمایید. 😉😊