چگونه مي توان رنگ كلمه هایي كه در داخل پست ها لينكدار هستند را تغيير داد!!! ایا به دنبال پاسخ این سوال هستید؟ پاسخ همینجاست 😁

برای اینکار استایل اصلی مطالب لینکدار را باید تغییراتی دهید و سپس برای لینکهای آن ویژگی تعیین کنید.

مانند:

.entry a { color:#900} 
.entry a:hover { color:#00F}

به جای entry یک class بسازید.

مانند زیر:

<div class="linkcolor">...</div>

اکنون در صفحه ی نمایش متن که معمولان با نام single.php موجود است به دنبال قطعه کد زیر بگیردید.

<?php the_content(); ?>

کلاسی که ساختید روی آن قرار دهید. مانند زیر:

<div class="linkcolor">
<?php the_content(); ?>
</div>

اکنون کد زیر را به فایل style.css خود اضافه کنید:

.linkcolor a:link { color:#900} 
.linkcolor a:hover { color:#00F; background-color:#6699CC} 
.linkcolor a:active { color:#00F} 
.linkcolor a:visited { color:#00F}

می توانید رنگ ها را به اختیار تغییر دهید.

a:link  – لینک نرمال، لینک مشاهده نشده. (لینکی که بازدیدکننده بر روی آن کلیک نکرده)

a:visited – لینک مشاهده شده. (لینکی که بازدیدکننده بر روی آن کلیک کرده است)

a:hover – لینک زمانی که کاربر ماوس را برروی آن نگه می دارد.

a:active – لینک  زمانی که کاربر آن را کلیک می کند.

-در صورت نیاز می توانید از کلاس های اضافه ی زیر نیز استفاده نمائید:

a:link, a:visited {
    background-color: #f44336;
    color: white;
    padding: 14px 25px;
    text-align: center; 
    text-decoration: none;
    display: inline-block;
}
a:hover, a:active {background-color: red;}
/* unvisited link */ 
a:link {color: red;}
/* visited link */
a:visited {color: green;}
/* mouse over link */
a:hover {color: hotpink;}
/* selected link */
a:active {color: blue;}