آیا میدانید 99 درصد ایردارپ های غیر رایگان جعلی و کلاهبرداری هستند! پس لطفا گول نخورید. پولدار شدن یک شبه خیالی خام و رویایی بیش نیست و میسر نمیشود به این جمله ایمان بیاورید.

مدارک جهت تعویض شناسنامه [لینک]

1.    تکمیل فرم مخصوص تعویض شناسنامه

2.    اصل وکپی شناسنامه

3.     اصل وتصویر کارت ملی 

4.     سه قطعه عکس جدید زمینه سفید 4*3 که روی شناسنامه قبلی استفاده نشده باشد.

5.     گواهی اشتغال به تحصیل برای متقاضیانی که تاکنون شناسنامه شان عکسدار نشده باشد.

6.     تصویر شناسنامه والدین ودرصورت فوت هریک ازوالدین تصویرگواهی فوت.

7.     تصویرشناسنامه همسر

8.     تصویر چهارصفحه اول سندازدواج (جهت افراد متاهل)

9.     تصویرشناسنامه وکارت ملی فرزندان صاحب شناسنامه (جهت افراد متاهل)

10.   فیش بانکی بنام اداره ثبت احوال نزد بانک ملی

تبصره ها: 

 1. جهت تعویض شناسنامه حضور افرادبالای 18سال الزامی می باشد.
 2. جهت تعویض شناسنامه افراد زیر 18 سال حضور پدر یا جد پدری الزامی است و مادر درمواردی میتواند درخواست تعویض نماید که اولاً یاازدواج به ثبت رسیده باشد یادرصورت فوت پدر قیم نامه از مراجع ذیصلاح داشته باشد و درصورت طلاق دررای صادره حضانت طفل تا سن رشد به عهده وی گذاشته شده باشد.
 3. متقاضیان بین 15 تاقبل از18 سال که پدرشان فوت یاطلاق و یا مجهول المکان باشد، جد پدری نیز فوت نموده باشد و مادر قادر به ارائه قیم نامه رسمی نباشد، میباستی ازمراجع قضائی حکم رشد اخذ و رأسا درخواست تعویض شناسنامه نماید.
 4. درصورتی که شخصی به وکالت ازطرف صاحب شناسنامه درخواست تعویض داشته باشد اصل وکالتنامه که درآن وکالت به صورت خاص قید شده باشد. ( بطور مثال مراجعه به اداره ثبت احوال جهت تعویض وتحویل شناسنامه ) الزامی است.
 5. کسانی که شناسنامه آنها تا کنون عکسدار نشده ومحصل نمیباشند میتوانند برابردستوالعمل ضامن کارمند رسمی یاپیمانی باارائه کارت کارمندی معتبریا کاسب با پروانه کسب و در صورتی که قادربه معرفی افرادفوق نباشد با اخذ معرفی نامه ازاداره ثبت احوال به پاسگاه محل سکونت هویت وعکسهای خود را تائید نمایند.

مطالب مرتبط ؛

 • به کانال ارز دیجیتال رایگان بپیوندید کانال ارز دیجیتال
  بدون دیدگاه
  وبلاگ
  © 2021 - کلیه حقوق برای دیجیتال 98 محفوظ است