فونت بسیار معروف فونت بسیار جذاب توانایی تغییر اندازه آیکون های خود را دارد، به عنوان مثال، به عنوان مثال، به صورت سفید یا قرمز نمایش داده می شود، می توانید از CSS برای تعریف این ویژگی برای این مجموعه فونت های کاربردی استفاده کنید. توجه داشته باشید:

<i class="fa fa-check-circle-o fa-5x" style="color:green"></i>

در کد بالا، اندازه 5 x و رنگ، ویژگی های رنگ را تعریف می کند. به این ترتیب شما می توانید اندازه و رنگ مورد نظر آیکون ها را در کد HTML خود تغییر دهید.

راه دیگر این است که از سبک در فایل CSS استفاده کنید.

HTML

<i class="fa fa-facebook"></i> 

CSS

i.fa {
    color: red;
    font-size: 30px;
}

جستجو برای آیکون دلخواه در دو سایت زیر؛