تغییر پوشه اپلود وردپرس

به‌ منظور تغییر مکان آپلود رسانه پیش‌فرض در وردپرس شما نیاز به ویرایش مکان فایل wp-config.php در Public_html وردپرس دارید. به‌عنوان ‌مثال اگر بخواهید دایرکتوری آپلود wp-content/files باشد پس‌نیاز دارید کد زیر را در wp-config.php قرار دهید.

define( 'UPLOADS', 'wp-content/'.'files' );

اما اگر بخواهید دایرکتوری آپلود خارج از پوشه محتوای وردپرس مانند http://www.example.com/files/ باشد، نیاز دارید مسیر آپلود را در wp-config.php مانند زیر تنظیم کنید:

define( 'UPLOADS', ''.'files' );

به یاد داشته باشید که می‌‌توانید انتخاب کنید که فایل آپلود را روی سال یا ماه در بخش تنظیمات > رسانه تنظیم کنید.