نمایش سایت فقط برای کاربران ایرانی

شاید شما هم دیده باشید که در بعضی از سایت ها لینک ها یا کل سایت فقط به کاربران ایرانی نمایش داده می شود. این کار از دو راه امکان پذیر است. یکی بررسی آی پی و دیگری بررسی استفاده از فیلتر شکن و پراکسی. بعضی سایت های ایرانی هم برای امنیت بیشتر سایتشان را برای یوزرهایی که از پراکسی یا همون فیلترشکن استفاده می کنند غیر قابل می کنند. برای انجام آن از تابع زیر استفاده کنید:

function use_proxy(){
$filter_headers = array(
'HTTP_VIA',
'HTTP_X_FORWARDED_FOR',
'HTTP_FORWARDED_FOR',
'HTTP_X_FORWARDED',
'HTTP_FORWARDED',
'HTTP_CLIENT_IP',
'HTTP_FORWARDED_FOR_IP',
'VIA',
'X_FORWARDED_FOR',
'FORWARDED_FOR',
'X_FORWARDED',
'FORWARDED',
'CLIENT_IP',
'FORWARDED_FOR_IP',
'HTTP_FILTER_CONNECTION'
);
foreach($filter_headers as $x)
if (isset($_SERVER[$x])) return true;

return false;
}

پس از استفاده از این تابع در صورتی که کاربر از فیلتر شکن و پراکسی استفاده کرده باشد مقدار true و در غیر اینصورت مقدار false را بر می گرداند.