کد شیشه ای کردن زمینه پست ها و تصاویر

شفاف سازی اشیا در CSS

اگه شما طراح قالب هستید با قرار دادن کد رنگی برای بکگراند مورد نظرتان را شیشه ای کنید:

برای شفاف کردن اشیا و تصاویر یا همان شیشه ای کردن عناصر و بکگراند در CSS دو روش عمده وجود دارد.

روش اول – استفاده از opacity :

کد زیر را به استایل مورد نظرتان اضافه کنید:

background-color: Opacity:0.5;

روش دوم – استفاده از رنگ دهی RGBA :

مقدار Alpha شفافیت رنگ را به ما می دهد. کد زیر را به استایل مورد نظرتان اضافه کنید:

background-color: rgba(255, 255, 255, 0.23);