با 5 روش زیر به جنگ استرس بروید‼️

قدم زدن و ورزش کردن را آغاز کنید

تغدیه مناسب داشته باشید (برای کاهش استرس، خوب غذا بخورید)

معاشرت با انسانهای مثبت نگر را به عنوان الگویی از زندگی مد نظر قرار دهید

ببینید که آیا بیماری استرس زایی دارید؟ (آموزش شیوه های مدیریت استرس را دنبال کنید)

زود بخوابید و زودتر از خواب بیدار شوید (سعی خواب بیشتر و مفیدی داشته باشید)

خلاقیت داشته باشید

از تنها بودن پرهیز کنید

بیشتر گریه کنید

بیشتر بخندید

یاد بگیرید که بخشش داشته باشید

اعصاب خود را با داروهای گیاهی آرام کنید

تنفس عمیق برای رفع استرس

کافئین کمتری مصرف کنید

سیگار کشیدن را ترک کنید