نحوه صحیح و درست فراخوانی فایلهای js و CSS در قالب سایت به صورت زیر است

کد هایی که برای افزودن استایل و اسکریپت به قالبتان اضافه میکنید را باید درون یک تابع قرار داده و سپس با استفاده از تابع add_action به وردپرس اعلام کنید که میخواهید تابع مورد نظر در چه زمانی اجرا شود. به مثال زیر توجه کنید :

function digital98_scripts() {
wp_enqueue_style( 'stylename', get_template_directory_uri().'/style.css', array() );
wp_enqueue_script('jsname', get_template_directory_uri().'/scripts.js', array() );
}
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'digital98_scripts' );