با استفاده از کد زیر در حلقه نوشته وردپرس می توانید بدون استفاده از افزونه ، یک لینک کوتاه از نوشته را ایجاد و در اختیار کاربران وب سایت وردپرسی خود قرار دهید.

<?php echo get_bloginfo('url')."/?p=".$post->ID; ?>

نمونه لینک کوتاه ایجاد شده برای همین مطلب، کمی پایین تر قرار داده شده است.