یکی از مشکلات فید خوان برای وب سایت مشکل در کش مطالب شما توسط روبات های فید خوان می باشد. به این صورت که این روبات ها سریعا مطلب اختصاصی شما را در چند دقیقه پس از انتشار , در وب سایت خود قرار می دهند و اکثرا زودتر در گوگل ثبت می شوند.

به همین دلیل پس از ثبت مطلب شما در موتور جستجو، گوگل اشتباها مطلب شما را تکراری فرض کرده و وب سایت کپی کننده را بالاتر از شما نمایش می دهد.

شما به راحتی می توانید این امکان را در سیستم مدیریت محتوای وردپرس غیر فعال نمایید.

برای این کار کافیست در فایل functions.php واقع در پوسته ی مورد نظر، کد php زیر را وارد نمایید:

  function cwc_disable_feed() {
    wp_die( __('فید خوان غیر فعال می باشد') );
  }
    add_action('do_feed', 'cwc_disable_feed', 1);
    add_action('do_feed_rdf', 'cwc_disable_feed', 1);
    add_action('do_feed_rss', 'cwc_disable_feed', 1);
    add_action('do_feed_rss2', 'cwc_disable_feed', 1);
    add_action('do_feed_atom', 'cwc_disable_feed', 1);