یکی از قابلیتهای وردپرس، امکان نمایش تصاویر کوچکتر از تصویر اصلی مان هستند که این کار را برش تصویر در اندازه های دلخواه مان انجام می دهد، خود وردپرس ۳ اندازه تصویر پیشفرض دارد که پرکاربردترین آن اندازه ۱۵۰ در ۱۵۰ پیکسل می باشد البته می توانیم از اندازه های دلخواه مان نیز استفاده کنیم برای آشنایی بیشتر با تصویر شاخص در وردپرس Thumbnail wordpress به بخش Codex وردپرس مراجعه کنید. حال فرض کنید سایتی دارید که برخی از مطالب آن هیچ تصویری ندارند در اینجا ممکن است در نحوه نمایش مطالب اختلال بوجود بیاید و از زیبایی سایت مان بکاهد، راه حلی که به ذهن می رسد استفاده از تصویری پیشفرض برای مطالبی است که تصویر شاخص ندارند به طوریکه یک تصویر که از قبل تعیین کرده ایم به جای تصویر شاخص آن مطلب نشان داده می شود برای اینکار نحوه فراخوانی Thumbnail را در قالب وردپرس مان تغییر می دهیم.

در حالت عادی جهت نمایش تصویر شاخص متناسب با اندازه مورد نظرمان از یکی از کدهای زیر استفاده می کنیم.

the_post_thumbnail('thumbnail');       // Thumbnail (default 150px x 150px max)
the_post_thumbnail('medium');          // Medium resolution (default 300px x 300px max)
the_post_thumbnail('large');           // Large resolution (default 640px x 640px max)
the_post_thumbnail('full');            // Original image resolution (unmodified)

حال برای تعیین تصویر پیشفرض باید از دستورات شرطی php استفاده کنیم.

<figure><?php if ( has_post_thumbnail() ) {
the_post_thumbnail('first-thumb', array( 'alt' => ''.get_the_title(), 'title' => ''.get_the_title().'' ));
} else { ?>
<img src="<?php bloginfo('template_url');?>/image/digital98.png" width="150" height="150" alt="<?php the_title(); ?>" title="<?php the_title(); ?>">
<?php } ?></figure>

در کد بالا در صورت وجود تصویر شاخص به همراه ویژگی alt نمایش داده می شود و در غیر اینصورت تصویر پیشفرضی که در پوشه ی images و با نام digital98.png با طول و عرضی که در اینجا ۱۵۰ پیکسل می باشد نمایش داده می شود.

با توجه به اندازه های مورد نظرتان می توانید کد بالا را ویرایش کنید.