اضافه کردن مدیر به کانال تلگرام

ما پیشنهاد می دهیم شما همچنان به عنوان مدیر اصلی کانال و سازنده آن باقی بمانید اما یک یا چند ادمین جدید به کانال تلگرام خود معرفی کنید. با این کار اختیارات اصلی و اولیه کانال همچنان در اختیار شماست.
برای اضافه کردن یک مدیر به کانال تلگرام وارد کانال مربوطه شوید.

حال، گزینه Administrators  را انتخاب کنید و وارد صفحه مربوط به مدیران کانال شوید.

توجه کنید که فقط سازنده کانال می تواند گزینه Add Administrator را مشاهده کنید.

اکنون از لیست دوستان خود، مدیر جدید کانال را انتخاب کرده و تایید می کنیم، به این ترتیب یک مدیر جدید با سطح دسترسی پایین تر از سازنده کانال تلگرام ایجاد شده است.

 هر کانال تلگرام می تواند تنها یک سازنده اصلی و تعدادی مدیر داشته باشد. 

 نحوه حذف کردن مدیر کانال تلگرام

برای حذف کردن مدیران اضافه شده به کانال تلگرام ، باید وارد قسمت Add Administrator شده و با نگه داشتن انگشت خود بر روی نام مدیر مورد نظر ، گزینه Remove را انتخاب کنیم تا شخص مورد نظر از مدیریت کانال تلگرام شما حذف شود. توجه فرمایید که این امکان هم فقط توسط سازنده کانال (مدیر اصلی کانال) قابل انجام است.