هنگامی که می خواهید مشتری بدون اجازه شما امکان نصب، حذف، ویرایش و بروزرسانی افزونه و قالب وردپرس را نداشته باشد می توانید از یک کد برای این کار استفاده نمائید.  این قطعه کد را در زیر مشاهده می کنید:

define('DISALLOW_FILE_MODS',true);

برای اعمال کد بالا  آن را در فایل wp-config.php قرار دهید. حتی می توانید آن را در فایل functions.php قالب وردپرستان قرار دهید هیچ مشکلی نیست 😉

در پایان این نکته را یاد اور شوم که کد غیر فعال سازی نصب و بروز رسانی افزونه یا قالب وردپرس جدای از غیر فعال کردن ویرایشگر افزونه و قالب، جهت حذف، نصب و بروزرسانی نیز برای یوزرها محدودیت اعمال می کند. خودم که نفهمیدم چی گفتم امیدوارم شما فهمیده باشید. 🤣😄