گاها نیاز دارید ویرایشگر قالب ها یا افزونه ها را غیر فعال کنید. با انجام آن می توانید مجموعه فایل تشکیل دهنده افزونه و قالب خود را از تغییرات ناخواسته از این بخش حفاظت کنید. با استفاده از کد زیر :

define('DISALLOW_FILE_EDIT',true);

می توانید کد بالا را در فایل wp-config.php یا در فایل functions.php قرار دهید. اگر قالب شما فایل functions.php  را ندارد می توانید هم اکنون به ساخت آن اقدام کنید.