با استفاده از یک کد ساده برای طول عنوان پست ها محدودیت ایجاد می کنیم. برای این کار ابتدا کد زیر را در فایل functions.php قرار دهید:

function MY_title_digital98($char)
{
$title = get_the_title($post->ID);
$title = substr($title,0,$char);
echo $title;
}

حال از کد زیر در پوسته خود استفاده کنید و به جای ۲۰ تعداد کارکترهای دلخواه برای محدود کردن طول عنوان مطالب را قرار دهید:

<?php MY_titl_digital98(20); ?>