گاهی در وب سایتمان نیاز داریم تا مشخصات کاربری که به سایت وارد شده (لاگین کرده) است را نمایش دهیم. برای مثال لازم است برای کاربر وارد شده، صفحه‌ی پروفایل بسازیم یا نام کاربر را در هدر سایت یا سایدبار به نمایش در اید. در گذشته برای نمایش مشخصات کاربر از تابعی به نام ()get_currentuserinfo در وردپرس استفاده می‌شد. این تابع در وردپرس ۴.۵ منسوخ شده و تابع دیگری به نام ()wp_get_current_user جایگزین آن شده است. بنابراین ما نیز از همین تابع استفاده خواهیم کرد.

<?php 
$current_user = wp_get_current_user(); 
echo 'نام کاربری: ' . $current_user->user_login . '<br />'; 
echo 'ایمیل: ' . $current_user->user_email . '<br />'; 
echo 'نام: ' . $current_user->user_firstname . '<br />'; 
echo 'نام خانوادگی: ' . $current_user->user_lastname . '<br />'; 
echo 'شناسه: ' . $current_user->ID . '<br />'; 
echo 'آدرس وب سایت: ' . $current_user->user_url . '<br />'; 
echo 'تاریخ عضویت: ' . $current_user->user_registered . '<br />'; 
echo 'نقش کاربری: ' . $current_user->roles[0]. '<br />'; 
?>

در کد فوق اطلاعاتی همچون نام کاربری، ایمیل، تاریخ عضویت، شناسه، ادری وبسایت و.. در وب سایت چاپ می‌شود.

از کدهای فوق بعد از کنترل ورود کاربر استفاده شودف یعنی ابتدا با همین تابع ورود کاربر را بررسی نماییم تا اگر کاربر وارد شده بود اطلاعات طبق کد بالا چاپ شوند.