با اضافه کردن چند قطعه کد به قالب وردپرس می توان پیغام خوش آمد گویی را به کاربر نمایش داد.

می توانید پیغام خوش آمد گویی را در هدر سایتتان نمایش دهید. برای این کار کد زیر را در فایل header.php قرار دهید.

<?php if ( is_user_logged_in() ) { ?>
سلام <?php global $current_user;
 get_currentuserinfo();
 echo '' . $current_user->display_name . "\n";
?> ! خوش آمدید
<?php } else { ?>
سلام! کاربر مهمان
<?php } ?>

کد بالا در خط دوم بررسی می کند که آیا کاربر وارد سایت شده یا خیر. اگر وارد شده بود پیغام خوش آمدید! (فلانی) را نمایش می دهد و اگر مهمان سایت بود سلام! کاربر مهمان را نمایش خواهد داد.

یا همچنین می توانید از کد زیر به جای کد بالا استفاده کنید.

<?php 
$current_user = wp_get_current_user();
if ( 0 == $current_user->ID ) {
// Not logged in.
} else {
// Logged in.
echo $current_user->user_login." عزیز خوش آمدید." ;
}
?>

کد بالا در صورت ورود کاربر به سایت پیام خوش آمد گویی را به نام فرد نمایش می دهد.