1) ابتدا وارد پنل خود شوید.

2) سپس از سر برگ Software بخش Select PHP Version را انتخاب کنید.

3) در این مرحله می توانید تیک گزینه های Ioncube_loader ،Pdo ، Soap و Sourceguardian را بنابر نیاز خود جهت فعال سازی بزنید.

4) بعد از اعمال تغییرات دکمه Save را کلیک کنید.