اگر با مجموعه افیس سرو کار داشته باشید احتمال اینکه با خطای We’re sorry. We can’t open the file.docx because we found a problem with the contents برخورد کردیده باشد، وجود دارد. این مشکل سه حالت دارد و برای رفع این مشکل چند روش پیشنهاد می شود.

حالت اول:

محتمل ترین علت بروز این مشکل، دانلود ناقص فایل مورد نظر می باشد. برای اطمینان حجم فایل آپلود شده و حجم فایل مورد نظرتان را با هم چک کنید، اگر تفاوت داشت قطعا مشکل در دانلود فایل بوده است و بایستی فایل مورد نظر مجدد دانلود شود.

حالت دوم: 

برخی از مواقع این مشکلات ناشی از Template مورد استفاده در Word بصورت پیشفرض می باشد؛
برای این منظور ایتدا از طریق مسیر زیر چک کنید که فایل شما از چه Template استفاده میکند:

File>Options>Add-Ins

در قسمت Manage گزینه Template را انتخاب و بر روی گزینه Go کلیک کنید، در اینجا دو حالت وجود دارد:

در پنجره باز شده اگر همانند تصویر زیر عنوان Normal برای Template بود، طبق روش زیر عمل کنید:

از طریق نوار آدرس Windows Explorer و یا Start Search به مسیر زیر بروید:

%userprofile%\appdata\roaming\microsoft\templates

سپس روی گزینه Normal.dotm راست کلیک کنید و با انتخاب گزینه Rename و یا فشردن کلید F2 نام فایل را به Oldword.old تغییر دهید.

مجدداً Word را باز نموده و اقدام به باز کردن Document مورد نظر کنید.

حالت سوم: 

در پنجره باز شده اگر عنوان Normal برای Template موجود نبود:

ابتدا از قسمت Attach، گزینه Normal.dotm را انتخاب نمائید و Ok کنید، سپس Word را ببندید و مجدداً Word را باز نموده و اقدام به باز کردن Document مورد نظر کنید. اگر فایل باز شد که هیچی، امّا اگر همچنان مشکل پابرجا بود، مراحل حالت اوّل را دنبال کنید.


در برخی مواقع نیز مشکل چیزی غیر از این بوده و با انجام اعمال زیر مشکل بر طرف می شود

> click File <
> click Options <
> click Trust Center <
> click Trust Center Settings <
> click Protected View <
> UN-CHECK all the boxes there <
> click OK and OK and close Word. <