در کتاب حل المسائل فیزیک هالیدی تمامی مسائل در کتاب فیزیک هالیدی به منظور یادگیری هر چه بهتر دانش اموزان و دانشجویان قرار گرفته است .

  • نام کامل کتاب: Fundamentals of Physics Extended 10th Edition Instructor’s Solutions Manual
  • انتشارات: John Wiley & Sons
  • نویسنده: David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker
  • تعداد صفحات: 1859
  • کیفیت: Ebook\

دانلود حل المسائل فیزیک هالیدی ویرایش هشتم و هفتم. در این کتاب تمامی مسائل در کتاب فیزیک هالیدی به منظور یادگیری هر چه بهتر دانش اموزان و دانشجویان قرار گرفته است. حل المسائل فیزیک هالیدی ویرایش هشتم شامل فصل های زیر است:

Fundamentals of Physics-Holliday – 7 & 8 Edition – pdf