چگونه میتوان آدرس آی پی کاربران در سایت وردپرسی را مشاهده کرد؟!
می توانید آدرس آی پی خود و هر شخصی که به عنوان مهمان یا کاربر وارد سایت شود را مشاهده کنید.
برای ایجاد این امکان پلاگین های زیادی وجود دارد اما با چند خط کد میتوان به ان رسید.

برای اینکه IP افرادی که از سایت بازدید می کنند را بدست آورید، از کد زیر استفاده کنید:

<?php function Ip() { $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];   return $ip; }  echo Ip(); ?> 

نکته: با اینکه این کدها به طور دقیق کار خود را انجام می دهند، اما اگر کاربر با استفاده از پروکسی از سایت بازدید کند، اسکریپت IP واقعی را شناسایی نخواهد کرد. در این حالت آی پی پروکسی نمایش داده خواهد شد.

توجه: این اسکریپت هیچ‌گونه داده ای را ذخیره نمی کند و کاربران تنها آدرس IP خودشان را مشاهده خواهند کرد، نه آی‌پی شخص دیگری را.

کد زیر برای تشخیص کاربرانی است که با پراکسی وارد سایت شدن

<?php
function RealIp() {
if (!empty($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'])) //check ip from share internet
$ip = $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'];
elseif (!empty($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])) //to check ip is pass from proxy
$ip = $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'];
else
$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
return $ip;
}
echo RealIp(); 
?>

و اما برای بدست آوردن ip یک سایت از کد زیر استفاده کنید:

<?php function IpHost($ip) {   $ip = gethostbyname($ip);   return $ip; }    echo IpHost("digital98.ir"); ?> 

نکته: این کد ها حتما باید روی سرور هاست اجرا شود. از اجرا روی local جوابی نمیگیرید. پس، از نوشتن و اجرای کدهای فوق در لوکال خودداری کنید.