امام علی علیه السلام در یکی از دعاهای نهج البلاغه می فرمایند: ” اللهم اجعل نفسی اول کریمه تنتزعها من کرائمی”

“خدایا کاری کن که از چیزهای ارزشمند زندگی، جانم اولین چیزی باشد که از من می گیری”

(یعنی نکند قبل از اینکه جانم را بگیری، شرفم، انسانیتم، عدالتم، و…. گرفته شده باشد و تبدیل به یک تفاله ای شده باشم که تو جانم را می گیری…)