قبلا گفتیم که به طور پیش فرض اطلاعات در گالری ذخیره نمی شود اما اگر به هر دلیلی اطلاعات شما به گالری می رود کافی است به بخش زیر رفته و حالت “ذخیره در گالری” را غیر فعال کنید.

Settings >> Privacy >> Photos