نوار ابزار وردپرس به طور پيشفرض براي همه كاربراني كه در سايت ثبت نام مي كنند فعال است و بايد از طريق گزينه تنظيمات آنرا براي هر كاربر دلخواه غير فعال كنيم. کمی منطقی نیست که پس از ثبت نام هر کاربر آنرا برای او غیر فعال کنیم، اگر مي خواهید توسط یک قطعه کد اين نوار ابزار به طور پيشفرض براي همه كاربران غير فعال باشد غیر از مدیران از کد زیر در فایل function.php قالب سایتتان استفاده کنید؛

/* Disable WordPress Admin Bar for all users but admins. */ if (!current_user_can('administrator')): show_admin_bar(false); endif;

غیر فعال کردن کامل نوار ادمین در وردپرس

شاید بخواهید به طور کامل نوار ادمین را در وردپرس غیر فعال کنید تا دیگر نشان داده نشود. می توانید از کد زیر استفاده کنید:

show_admin_bar(false);