اگر شما از جی کوئری گوگل ترنسلیت برای وبسایت خود استفاده مینمائید برای مخفی کردن و پنهان کردن نوار و تولبار goog-te-banner-frame از استایل زیر استفاده نمائید:

.goog-te-banner-frame {
  display:none !important
  }
.skiptranslate {
  display:none !important
  }

برای مخفی کردن powered by Google Translate از استایل زیر استفاده نمائید:

.goog-logo-link {
  display:none !important;
} 
  
.goog-te-gadget{
  color: transparent !important;
}

و برای مخفی کردن پاپ اپ گوگل ترنسلیت از استایل زیر استفاده کنید

#goog-gt-tt{display: none !important; top: 0px !important; }
.goog-text-highlight {
  background-color: transparent !important;
  border: none !important; 
  box-shadow: none !important;
}
.goog-tooltip, .goog-tooltip:hover {
  display: none !important;
}

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید