Import نمودن بانكهاي اطلاعاتي از طريق PHPMyAdmin بسيار ساده است. در واقع PHPMyAdmin ابزار بسيار قدرتمندي در اين زمينه است.

براي Import نمودن بانك اطلاعاتي MySQL ابتدا وارد كنترل پنل خود شويد و سپس برروي آيكون PHPMyAdmin كليك كنيد.

با ورود به PHPMyAdmin  از ليست بانكهاي اطلاعاتي كه در سمت چپ صفحه است بانك اطلاعاتي خود را انتخاب نمائيد و پس از ام در سمت راست به دنبال گزیته Import بگردید و برروي ان كليك کنید.

جحالا صفحه مديريت Import باز مي شود برروي دكمه Browse كليك نمائيد و فايل بانك اطلاعاتي خود را كه قبلا تهيه نموده ايد از فولدر كامپيوترتان انتخاب نمایید.

PHPMyAdmin در صورتي كه فايل بانك اطلاعاتي شما بدرستي توليد شده باشد اطلاعات آن را Import خواهد نمود و پیام موفقیت امیز بودن پروسه را نشان می دهد.