مراحل ایجاد ساب دامین subdomain از روی IP

 

1- به cPanel سایت خود وارد شود و سپس وارد قسمت Simple DNS Zone Editor شوید.

2- سپس دامنه مورد نظر را انتخاب کنید.

3- یک A Record با نامی که در نظر دارید برای فروشگاه خود انتخاب کنید بسازید.

به عنوان مثال:

license.digital98.ir
lic.digital98.ir

4- در قسمت Address نشانی IP مورد نظر را وارد کنید.

کار تمام است.

توجه:

فعال شدن ساب دامین احتمالا تا چندین ساعت زمان می برد.