تمامی مهارت آموزانی که در آزمون کتبی فنی حرفه ای شرکت نموده و پس از قبولی در جلسه امتحان عملی را نیز شرکت نموده و نمره قبولی کسب کرده اند، می توانند جهت دریافت گواهی نامه مهارت خود از طریق زیر اقدام نمایند:

به آدرس http://pay.portaltvto.com/pay/licence/ مراجعه نموده و اطلاعات را وارد و تا مرحله پرداخت هزینه ادامه دهید. (شماره پاسپورت برای اتباع خارجی است و می توانید آن را خالی بگذارید)

نکته : شماره شناسایی خود را یادداشت نمایید.

سپس به آدرس http://azmoon.portaltvto.com/estelam/estelamv2 مراجعه نموده و با کد ملی و کد شناسایی گواهی خود را دانلود کنید. برای دانلود روی گزینه کیفیت متوسط کلکی کنید و فایل عکس نمایش داده شده با فرمت jpg را دانلود نمائید.