در این مطلب از digital98.ir به معرفی یک سریال جادویی می پردازیم که با استفاده از آن می توانید تمامی ویندوزهای XP را رجیستر کنید!مهم نیست ویندوز مربوط به چه سالی باشد، با این شماره سریال هر ویندوزی را میتوانید نصب کنید. جالب اینکه اگر این شماره سریال را به خاطر بسپارید، از این پس اگر بخواهید برای هر کس ویندوز نصب کنید از نظر او فردی نابغه محسوب خواهید شد، چرا که گویی تمامی شماره سریالهای ویندوز XP را حفظ هستید! در صورتی که خودتان میدانید از همان سریال جادویی استفاده کرده اید.

به هنگام نصب اولیه ویندوز XP ، از شما تقاضای وارد کردن شماره سریال  می شود. توسط این شماره سریال میتوانید هر نسخه ای از ویندوز XP را نصب کنید.

سریال جادویی عبارت است از:

JBC46 – Q42FD – PGGMC – KP38Y – 6MQD8