كد لينك دار كردن يك عكس و تصوير ، كد براي لينك دادن به عكس و تصوير

آموزش و كد لينك دادن به عكس و تصوير

 اگر قصد ارین عکسی را لینکدار کنید و مخاطبين را با كليك كردن روي آن به ادرسی دیگر انتقال دهید ادامه مطلب را همراه باشید.

کد زیر را در محل مرود نظرتا ن قرار داده و به جاي آدرس عکس، لينك ادرس عکس مورد نظر را قرار دهید و به جاي آدرس برای لینک دادن، آدرس مقصد که قصد دارین کاربر به آن منتقل شوشد را قرار دهید.

<a href="آدرس براي لينك دادن" target="_blank"> <img border="1" src="آدرس عكس" width="62" height="71" alt=""></a>

وقتي کاربر بر روي عكس كليك كند به ادرس مورد نظر شما هدايت مي شود.