شاید یکی از بزرگترین نواقص وردپرس بخش ورود و ثبت نام آن باشد. می توان جهت عضویت و ورود کاربران از افزونه وردپرس استفاده کرد، افزونه آسانترین راه برای ورود و ثبت نام کاربران در سایت شماست. شاید بعضی مواقع افزونه ای مناسب برای این کار یافت نشود! امروز با هم کدی را بررسی می کنیم که با درج در بخش ابزارک یا هرجایی که مایل باشید مثلا هدر قالب وردپرس خود می توانید جهت تسهیل یا زیباسازی قسمت ورود و عضویت وردپرس به کاربران خود ارائه دهید.

کد ورود و عضویت کاربران در وردپرس :

برای نمایش فرم عضویت و ورود وردپرس کد زیر را در محل مورد نظرتان در قالب وردپرس قرار دهید.

برای ثبت نام کاربران در سایتتان وارد پیشخوان » تنظیمات همگانی شود و تیک گزینه ” هر کسی می‌تواند نام‌نویسی کند ” را اعمال کنید و نقش پیش‌فرض کاربر تازه را بر روی مشترک قرار دهید.

<?php if ( is_user_logged_in()  ) { ?>
<h2> پنل کابری <?php global $current_user;get_currentuserinfo();echo '' . $current_user->user_login . "\n";?></h2>
<?php
} else { ?>
<h2>ورود کاربران</h2>
<?php } ?>
<?php
if ( is_user_logged_in()  ) {
?>
<a rel="nofollow" class="user_url" href="<?php the_author_meta('user_url'); ?>" target="_blank" title="<?php the_author_meta('nickname'); ?>"><?php echo get_avatar( get_the_author_email(), '100' ); ?></a>
<a href="<?php bloginfo('url') ?>/wp-admin/">پنل مدیریت</a>
<a href="<?php bloginfo('url') ?>/wp-admin/profile.php">پروفایل</a>
<a href="<?php echo wp_logout_url( home_url() ); ?>" title="خروج">خروج</a>
<?php
} else {
?>
<form name="loginform" id="loginform" action="<?php bloginfo('url'); ?>/wp-login.php" method="post">
<input type="text" name="log" id="user_login" value="" tabindex="1" placeholder="نام کاربری" style="width: 93.5%; margin: 4px;">
<input type="password" name="pwd" id="user_pass" value="" tabindex="2" placeholder="کلمه عبور" style="width: 93.5%; margin: 4px;">
<input type="submit" name="wp-submit" style="width: 99%; text-align: center;margin-bottom: 10px;" class="comment-button" value="ورود" tabindex="3">
<input type="hidden" name="redirect_to" value="<?php bloginfo('url'); ?>">
<input type="hidden" name="testcookie" value="1">
</form>
<p style="text-align:center;"><a href="<?php bloginfo('url'); ?>/wp-login.php?action=lostpassword">بازیابی کلمه عبور</a></p>
<div class="hr"><span>یــا</span></div>
<p style="text-align:center;padding-bottom: 10px;"><a style="display: block;" class="comment-button" href="<?php bloginfo('url'); ?>/wp-login.php?action=register">ثبت نام</a></p>
<?php } ?>

اگر با css آشنا باشید می توانید استایلی زیبا به بخش بالا اضافه کنید.