در بسياري از سايت ها و وبلاگ ها ديده ايد متون متحرکی که به وسيله ي يك كد ساده ساخته مي شوند، متن، تصوير و يا هر دو را در چهار جهت (چپ به راست ، راست به چپ ، بالا به پايين و پايين به بالا ) می توان به حركت در آورد. برای ساختن آن به هیچگونه نرم افزار خاصی نیاز نیست. ( بر خلاف بنرها ی متحرک و…که نرم افزارهایی را نیاز دارند ) تنها کافیست متن خود را با متن موجود جایگزین نمایید.

<marquee  
direction="right" 
bgcolor="" 
width="400" 
height="20" 
style="color: #0000FF; 
font-size: 12pt" 
scrollamount="5" 
behavior="scroll">
وبسایت digital98 دات ای ار
</marquee>

به کد زیر توجه کنید تا بتوانید با توجه به مثالها یی که در ادامه می آید.کد را طبق سلیقه خودتان ویرایش کنید.

وبسایت digital98.ir

 

برای متوقف کردن متن یا تصویر متحرک هنگام ایستادن موس در تگ marquee کد بالا را به حالت زیر استفاده نمائید.

<marquee onmouseover="this.stop();" onmouseout="this.start();"
direction="right"
bgcolor=""
width="400"
height="20"
style="color: #0000FF;
font-size: 12pt"
scrollamount="5"
behavior="scroll">
وبسایت digital98 دات ای ار
</marquee>

به مثال زیر دقت کنید
 

وبسایت digital98.ir