برای استفاده از این ماسک نیمی از از یک خیار را رنده کرده واز صافی عبوردهیدو آب به دست آمده را روی پوست بمالید و اجازه دهید 15 دقیقه روی پوست بماند. بعد از خشک شدن ماسک خیار روی پوست را با آب سرد بشویید.در هفته این ماسک را چندین بار تکرار کنید تا تاثیر شگفت انگیز آن را ببینید.