حل مسئله و معادلات ریاضی برای بسیاری از دانش آموزان بسیار مشکل است. با این نرم افزار دانش آموزان می توانند پاسخ مسئله ها را چک کنند و می توانند به سرعت حساب کنند و پاسخ خود را بیابند.

photo math نرم افزاری برای کمک به دانش آموزانی است که در حل معادلات ریاضی با مشکل مواجه می شوند. سازنده ایننرم افزار با استفاده از یک نرم افزار تشخیص دهنده ارقام و نشانه، نرم افزاری ابداع کرده که می تواند معادلات ریاضی را حل کند. بدین ترتیب با قرار دادن دستگاه تلفن همراه در مقابل یک معادله ریاضی علاوه بر داشتن جواب آن، راه حل رسیدن به پاسخ را نمایش خواهد داد. 

photo math می تواند یک کمک آموزش مناسبی برای دانش آموزانی باشد که علاقه چندانی به حل معادلات ریاضی ندارند. photo math همه مراحل استفاده شده برای حل مسئله را نیز نشان خواهد داد و شخص می تواند به جواب صحیح مسئله خود دست یابد.

آموزش نرم افزار photo math

نرم افزار را اجرا کرده و مسئله مورد نظر خود را در کادری که مشخص شده است نگه دارید، نرم افزار پس از بررسی و شناسایی مسئله جواب مسئله را نمایش می دهد.

این نرم افزار معادلاتی که به زبان انگلیسی باشند مورد آنالیز قرار می دهد. در صورتی که مسئله شما به زبان فارسی باشد مسئله خود را به زبان انگلیسی بنویسید تا نرم افزار پاسخ آن را بدهد.