شماره تلفن های همراه اول از نظر پیش شماره به ۱۰ کد تقسیم می شوند و این ۱۰ کد برای ۸ منطقه مختلف تعریف شده اند. جدیدا تغییراتی در این زمینه نیز اتفاق افتاده که شماره های مازاد را نیز به دیگر استان ها اختصاص داده اند. شما می توانید با استفاده از جدول زیر از پیش شماره های هر شهر آگاه شوید.

کد تلفن همراه

نام استان

نوع کد

۰۹۱۰

کل کشور ایران

دائمی و اعتباری

۰۹۱۱

مازندران ، گیلان و گلستان

دائمی و اعتباری

۰۹۱۲

تهران ، البرز ، سمنان ، قم ، قزوین و زنجان

دائمی

۰۹۱۳

اصفهان ، کرمان ، یزد و چهارمحال و بختیاری

دائمی و اعتباری

۰۹۱۴

آذربایجان غربی ، آذربایجان شرقی و اردبیل

دائمی و اعتباری

۰۹۱۵

خراسان شمالی ، خراسان رضوی ، خراسان جنوبی وسیستان و بلوچستان

دائمی و اعتباری

۰۹۱۶

خوزستان و لرستان

دائمی و اعتباری

۰۹۱۷

فارس ، هرمزگان ، کهگیلویه و بویر احمد و بوشهر

دائمی و اعتباری

۰۹۱۸

مرکزی ، همدان ، کرمانشاه ، کردستان و ایلام

دائمی و اعتباری

۰۹۱۹

تهران ، البرز ، سمنان ، قم ، قزوین و زنجان

اعتباری

دیگر پیش شماره های استان ها و خطوط همراه دیگر در زیر ارائه شده اند.

آذربایجان شرقی ۰۴۱

East Azerbaijan 041
آذربایجان غربی ۰۴۴

West Azerbaijan 044
اردبیل ۰۴۵

Ardabil 045
اصفهان ۰۳۱

Isfahan 031
البرز ۰۲۶

Alborz 026
ایلام ۰۸۴

Ilam 084
بوشهر ۰۷۷

Bushehr 077
تالیا ۰۹۳۲

Taliya 0932
تهران ۰۲۱

Tehran 021
خراسان جنوبی ۰۵۶

Khorasan South 056
خراسان رضوی ۰۵۱

Khorasan Razavi 051
خراسان شمالی ۰۵۸

Khorasan North 058
خوزستان ۰۶۱

Khuzestan 061
زنجان ۰۲۴

Zanjan 024
سمنان ۰۲۳

Semnan 023
سیستان و بلوچستان ۰۵۴

Sistan-Baluchestan 054
فارس ۰۷۱

Fars 071
قزوین ۰۲۸

Qazvin 028
قم ۰۲۵

Qom 025
لرستان ۰۶۶

Lorestan 066
مازندران ۰۱۱

Mazandaran 011
مرکزی ۰۸۶

Markazi 086
هرمزگان ۰۷۶

Hormozgan 076
همدان ۰۸۱

Hamadan 081
چهارمحال و بختیاری ۰۳۸

Chahar-Mahaal-Bakhtiari 038
کردستان ۰۸۷

Kurdistan 087
کرمان ۰۳۴

Kerman 034
کرمانشاه ۰۸۳

Kermanshah 083
کهگیلویه و بویراحمد ۰۷۴

Kohgiluyeh-Boyer-Ahmad 074
گلستان ۰۱۷

Golestan 017
گیلان ۰۱۳

Gilan 013
یزد ۰۳۵

Yazd 035
۰۹۰۱ ، ۰۹۰۲ ، ۰۹۰۳ ، ۰۹۳۰ ، ۰۹۳۳ ، ۰۹۳۵ ، ۰۹۳۶ ، ۰۹۳۷ ، ۰۹۳۸ ، ۰۹۳۹ ایرانسل

Irancell 0901 0902 0903 0930 0933 0935 0936 0937 0938 0939
۰۹۱۰ ، ۰۹۱۹ ، ۰۹۹۰ ، ۰۹۹۱ اپراتور اول ، همراه اول

0910 0919 0990 0991 MCI
۰۹۱۱ همراه اول استان گلستان، گیلان، مازندران

0911
۰۹۱۲ همراه اول استان تهران، البرز، زنجان، سمنان، قزوین، قم

0912
۰۹۱۳ همراه اول استان اصفهان، کرمان، یزد، چهارمحال و بختیاری

0913
۰۹۱۴ همراه اول استان آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل

0914
۰۹۱۵ همراه اول استان خراسان شمالی، رضوی، جنوبی، سیستان و بلوچستان

0915
۰۹۱۶ همراه اول استان خوزستان، لرستان

0916
۰۹۱۷ همراه اول استان فارس، کهگیلویه و بویر احمد، هرمزگان، بوشهر

0917
۰۹۱۸ همراه اول استان همدان، ایلام، مرکزی، کردستان، کرمانشاه

0918
۰۹۲۰ ، ۰۹۲۱، ۰۹۲۲ رایتل ، تامین تلکام

0920, 0921, 0922 Rightel
۰۹۳۱ اسپادان

Spadan 0931
۰۹۳۴ شبکه مستقل تلفن همراه کیش

TKC 0934